Köppvillkor för webbutiken Solhandeln

Välkommen till webbutiken Solhandeln! Följande köpevillkor gäller för aktiebolaget Teosol, dvs. Solhandelns (senare ”Webbutiken”) moderbolag, som tillämpas på transaktioner mellan Solhandeln och kunden (senare ”Kunden”) på webbplatsen www.solhandeln.se. Endast konsumenter fyllda 18 år äger rätt att handla i Solhandeln.

1. Handel i webbutiken

Kunden kan beställa produkter från Webbutiken genom att registrera sig som medlem. Genomförandet av en beställning förutsätter att Kunden har en giltig e-postadress för att kunna ta emot beställningsbekräftelsen som enbart skickas via e-post. Kunden förbinder sig till att ange enbart korrekta uppgifter om sig själv och Kunden ansvarar själv för att uppgifterna är korrekta. För att Solhandeln på bästa sätt ska kunna betjäna Kunden, ber vi att registrerade Kunder omedelbart meddelar Solhandeln om ändringar i sina personliga uppgifter. Kunden ansvarar själv för sitt konto och de transaktioner som sker via kontot i Webbutiken. Kunden måste genast meddela Solhandeln om Kunden lägger märke till eller misstänker att kontots lösenord och användarnamn röjts eller hamnat hos tredje part. Solhandeln har rätten att frysa Kundens konto om det finns anledning att misstänka att kontot missbrukas.

2. Hantering av personuppgifter

Solhandeln hanterar personuppgifter på det sätt som föreskrivs i den gällande finska lagstiftningen om personuppgifter och fungerar därmed som registerförare. Kunduppgifterna behandlas på det sätt som beskrivits i registerbeskrivningen.

3. Kakor

Tjänsten kan lagra kakor (s k "cookies") på användarens dator. En cookie är en liten textfil, som kan användas för att samla in data om hur och när Tjänsten används, t.ex. när och vilka Tjänstens sidor Användaren har läst, vilken webbläsare Användaren använder och varifrån Användaren kommit till Tjänsten. All data som kakorna lagrar är till sin natur anonyma, men information som erhållits från kakorna kan kombineras med de personuppgifter, som angivits av Användaren. Syftet bakom användningen av kakor är att analysera och utveckla Tjänsten för användarna, utnyttja informationen vid en statistisk uppföljning av Tjänstens besökarantal och mäta effekten hos Tjänstens olika funktioner. Data som samlas in med hjälp av kakorna kan också användas för att producera riktad reklam. Användaren kan förbjuda användningen av kakor i webbläsarens inställningar, men detta kan begränsa eller till och med omöjliggöra för Användaren att använda Tjänsten.

4. Beställning

Beställning av produkter sker genom att Kunden lägger de önskade produkterna i varukorgen varefter Kunden slutför beställningen enligt Webbutikens anvisningar. Kunden kan redigera varukorgens innehåll innan slutförandet av beställningen. En beställningsbekräftelse skickas till den e-postadress som Kunden angett. Handelsavtalet mellan Kunden och Solhandeln träder i kraft i samband med att Kunden skickar sin beställning.

5. Priser

Produkterna debiteras enligt det pris som gäller då produkterna beställs. Produkternas priser gäller tills vidare eller under den tidsperiod som anges i produktuppgifterna. Priserna anges inklusive mervärdesskatt. I produkternas priser ingår inte leveranskostnader, dessa anges separat i samband med beställningen samt i bekräftelsen. Solhandeln förbehåller sig rätten till prisändringar. Solhandeln strävar efter att produkternas priser alltid är korrekta och aktuella, men vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i prisangivelserna. Solhandeln är inte bunden av en felaktig prisangivelse i det fall priset i Webbutiken märkbart avviker från det rätta priset, är mycket lågt i förhållande till den allmänna prisnivån eller då felet är så uppenbart att Kunden borde reagerat på detta.

6. Tillgång på produkter

Solhandelns sortiment omfattar ett stort antal olika slags varor med varierande lagertillgång. Solhandeln kan inte garantera tillgängligheten hos de produkter som säljs i Webbutiken. En del av Webbutikens produkter är s.k. säsongprodukter eller ingår i tillfälliga eller begränsade partier. Också produkter som ingår i det ordinarie sortimentet kan t.ex. vara tillfälligt slut på grund av produktionsmässiga skäl. Solhandeln strävar efter att produktuppgifterna i Webbutiken alltid är aktuella och korrekta. Om en beställd produkt, som enligt Webbutiken funnits i lager eller till salu, tillfälligt är slutsåld så att beräknat leveransdatum ej kan uppfyllas, försöker Solhandeln omedelbart informera Kunden om detta via e-post till den e-postadress som Kunden angivit. Om leveransen försenas med mer än 30 dagar, gäller nedanstående villkor om leveranshinder, såvida inget annat avtalats med Kunden. Om varan enligt produktuppgifterna i Webbutiken inte funnits i lager vid beställningstillfället, och ett beräknat datum angivits för när varan åter väntas finnas tillgänglig, anses Kunden ha accepterat att leveranstiden för den tillfälligt slutsålda produkten räknas från den tidpunkt då produkten åter väntas bli tillgänglig. Webbutiken säljer också beställningsvaror, dvs. produkter som beställs först efter att Kunden slutfört sin beställning. Genom att beställa en sådan beställningsvara anses Kunden ha accepterat den leveranstid som angivits i beställningsvarans produktuppgifter, även om den skulle vara längre än vad som definierats som normal leveranstid för lagerförda produkter i dessa Villkor. Om produkten inte alls finns tillgänglig, förbehåller Solhandeln rätten att leverera en ersättande produkt som till sitt användningsändamål och sin kvalitet är minst lika bra som den beställda produkten. Ersättningsproduktens pris får inte överstiga den ursprungliga produktens pris, om inte Kunden godkänner det högre priset. Om en ersättningsprodukt inte kan erbjudas Kunden, återgår köpet visavi den aktuella produkten. Då återkallas också den eventuella konsumentkredit, som beviljats för detta köp. Om Kunden redan betalat produkten, returnerar Solhandeln köpeskillingen. Återbetalning sker via de bankförbindelser som Kunden angivit.

7. Beställningsbekräftelse

Efter en lyckad transaktion erhåller Kunden en beställningsbekräftelse via e-post. I bekrärftelsen framgår beställningens viktigaste uppgifter. Bekräftelsen levereras dessutom i skriftlig form i samband med beställningen. Kunden bör kontrollera att uppgifterna i bekräftelsen är korrekta. Solhandeln har rätt att neka en beställning av angivna skäl.

8. Leveranssätt och leveranskostnader

Kunden meddelas om att beställningen levererats till avhämtningsstället via SMS eller e-post. Meddelandet skickas till det telefonnummer eller den adress som Kunden angivit. Efter detta meddelande kan beställningen hämtas från avhämtningsstället. Solhandeln försöker leverera produkter som vid beställningstidpunkten finns i lager inom 3–7 vardagar från det att vi mottagit beställningen. Om leveransen försenas försöker Solhandeln omedelbart meddela Kunden om förseningen via de kontaktuppgifter som Kunden angivit och samtidigt meddela det nya leveransdatumet. Solhandeln kan inte hållas ansvarig för att leveransen försenas eller att beställningen inte kan levereras om Kunden angivit felaktiga kontaktuppgifter eller försummat att meddela Solhandeln om att kontaktuppgifterna ändrats. Vidare kan Solhandeln inte hållas ansvarig om Kunden inte finns på plats för att motta leveransen vid avtalad tidpunkt och inte kan kontaktas. Kunden faktureras i dessa fall full leveranskostnad enligt specifikation i samband med beställningen.

9. Ej uthämtade beställningar

Paket som inte uthämtats från avhämtningsstället inom 14 dagar och som returneras till Solhandelns lager ger Solhandeln rätt att debitera 200 kronor för att täcka hanterings-, administrations- och fraktkostnader.

10. Betalningssätt

Beställningen betalas i slutskedet av beställningsprocessen. Efter att transaktionen godkänts framskrider beställningen till behandlings- och leveransskedet. Du kan välja mellan följande betalningssätt: Kortbetalning med VISA eller MasterCard, eller Direktbetalning via Payson.

11. Returrätt

Kunden har en returrätt som Kunden kan utnyttja i direkt kontakt med försäljaren.

12. Rätten att ångra köpet

Kunden är berättigad att ångra sin beställning hos Webbutiken senast 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Kunden måste leverera produkten till Solhandeln och bifoga den returnerade produkten med följebrevet/ returblanketten som levererats till Kunden i samband med beställningen. Köpet kan ångras endast om produkten och dess originalförpackning inte uppvisar tecken på användning, att produkten fortfarande ligger i originalförpackningen och kan säljas vidare. Om den returnerade produkten använts i strid mot lagen om ångerrätt och köparens omsorgsplikt, har Solhandeln rätt att uppbära en avgift för nedsatt värde, ända upp till produktens fulla pris. Solhandeln ansvarar i normala fall för fraktkostnaderna vid returnering. Om produkten inte kan returneras på vanligt sätt per post, ansvarar Kunden för returkostnaderna. Solhandeln återbetalar produktens värde via de betalkanaler som Kunden angivit på följebrevet / returblanketten. Eventuella konsumentkrediter, som beviljats i samband med köpet av produkten i fråga, återkallas för de ångrade produkternas del och kreditgivaren återbetalar eventuella kreditkostnader för dessa till Kundens konto. De ångrade produkternas värde återbetalas till Kundens konto inom 14 dagar efter att produkten återkommit till Solhandeln. Solhandeln kan avvakta med återbetalningen tills den returnerade produkten återkommit till Solhandelns lager eller tills kunden bevisat att varan tillbörligen returnerats.

13. Kontroll av produkterna och reklamation

Kunden måste omedelbart efter mottagandet kontrollera att levereransen motsvarar Kundens beställning och att produkterna är felfria. Om Kunden lägger märke till fel i beställningen eller produkten, måste Kunden omedelbart och senast 14 dagar från mottagandet av beställningen meddela dessa omständigheter till Solhandelns kundservice (e-post info@solhandeln.se).

14. Garanti

Tillverkarna för de produkter som säljs i Webbutiken kan erbjuda en så kallad tillverkargaranti för sina produkter. Solhandeln bär inget ansvar för sådana garantier, som erbjuds av andra parter och alla omständigheter som anknyter till garanti är därför på garantigivarens ansvar. Kunden bör kontakta garantigivaren direkt för att avhandla ärenden som berör garantin.

15. Force majeure

Solhandeln ansvarar inte för sådana defekter, leveransförseningar eller andra brott mot avtalet, som beror på omständigheter utanför Solhandelns kontroll (force majeure). I sådana förseningsfall fullföljer Solhandeln sitt ansvar så snart som det under närvarande omständigheter är möjligt efter att första ha kontaktat Kunden och kontrollerat att denne fortfarande vill stå fast vid avtalet.

16. Tillämpad lagstiftning

Dessa Villkor regleras av finsk lag, med undantag av dess lagvalsbestämmelser. Parterna ska i första hand försöka lösa tvister som uppstår utifrån dessa Villkor eller deras tillämpning genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, avgörs tvisterna av tingsrätt.

17. Kundservice

I alla problemfall uppmanas Kunden kontakta Solhandelns kundservice, e-post: info@solhandeln.se

18. Webbutikens tillhandhållare

Webbutiken drivs av: Teosol AB, FO-nummer: 559092-6431, Gärdesgatan 11, 11527 Stockholm, info@solhandeln.se